Darmowa dostawa od 400,00 zł

GWARANCJE

Wszystkie oferowane produkty  w sklepie www.Majsterkownia.pl  są oryginalne, nowe i objęte gwarancją producenta. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura), który należy okazać. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej dostarczanej  wraz z produktem.  


Narzędzia niemieckiej firmy KS TOOLS objęte są roczną gwarancją. Podstawę gwarancji stanowi paragon fiskalny lub faktura VAT.

Zasady udzielania gwarancji przez firmę Blaukraft


Jeżeli nie podano inaczej w opisie produktu ,na wady produkcyjne i materiałowe elektronarzędzi firma BlauKraft udziela dwuletniej gwarancji, której termin będzie rozpoczynał się od daty sprzedaży. Gwarancja na elektronarzędzia obowiązuje pod warunkiem ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem Okres gwarancji (w miesiącach) na ruchome części mechaniczne i elektryczne zależy od linii elektronarzędzi MAISTER, STANDARD I PROFI oraz od sposobu użytkowania amatorskiego lub procesjonalnego
. Użytkowanie Linia  Maister  Linia Standard  Profi
 Amatorskie  12  12  12
 Profesjonalne  brak  6  12

 

 

Gwarancja nie obejmuje naturalnie zużywających się podczas eksploatacji części zamiennych i akcesoriów - szczotek, pasków napędowych, uchwytów narzędziowych, akumulatorów, wierteł, tarcz tnących, brzeszczotów, materiałów ściernych i innych.Warunki gwarancji na narzędzia firmy Hitachi

 Elektronarzędzia HITACHI zostają objęte 12 miesięczną gwarancją licząc od daty zakupu.

 

1. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia elektronarzędzia do serwisu. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia nietypowych części lub gdy naprawa maszyny wymaga ekspertyzy rzeczoznawcy, termin naprawy może ulec wydłużeniu. Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie na terenie Polski.

 

2. Przedmiotem gwarancji zostają objęte w szczególności:
- wady produkcyjne wynikające ze złego złożenia części elektronarzędzia,
- wady konstrukcyjne wynikające ze złego zaprojektowania elektronarzędzia,
- wady wynikające z wady użytego materiału,
- wydanie elektronarzędzia w stanie niekompletnym.

 

3. Dla każdego elektronarzędzia przysługuje jeden bezpłatny przegląd, który powinien być wykonany przez autoryzowany serwis po 6 miesiącach od daty zakupu. Dotyczy to w szczególności mlotowiertarek serii "DH" oraz młotów serii "H".

 

4. Gwarancja nie przysługuje w przypadkach, jeżeli:
- narzędzie było modyfikowane, naprawiane lub demontowane przez nieautoryzowany serwis,
- eksploatowane bez odpowiedniej konserwacji,
- narzędzie zostało uszkodzone mechanicznie,
- narzędzie było użytkowane od momentu wystąpienia widocznego uszkodzenia,
- w reklamowanym narzędziu brak tabliczki znamionowej z numerem seryjnym.

 

5. Elektronarzędzia nieprofesjonalne (których symbol rozpoczyna się od litery "F") używane do innych celów niż majsterkowanie nie podlegają gwarancji.

 

 


Warunki gwarancji udzielanej przez firmę Makita

 

Elektronarzędzia są najwyższej jakości (Gatunek I) i objęte są w Polsce gwarancją na okres 12 miesięcy od daty nabycia. Gwarancja obejmuje tylko wady fizyczne tkwiące w urządzeniu tj. materiałowe lub montażowe. Karta Gwarancyjna jest drukiem ścisłego zarachowania. Utrata Karty Gwarancyjnej jest jednoznaczna z utratą gwarancji. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu umowy sprzedaży użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień wynikających z treści ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 pozycja 1176). Roszczenia z tytułu Gwarancji, Rękojmii, Umowy Sprzedaży będą przyjmowane tylko na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej określającej tożsamość nabytego narzędzia.

1. W przypadku reklamacji należy dostarczyć urządzenie wraz z kartą gwarancyjną, kompletne, z wyposażeniem (osprzętem: piły brzeszczoty, tarcze, elementy tnące). Brak osprzętu może spowodować odrzucenie gwarancji. Procedury:
- Konsument – dostarcza narzędzia do punktu sprzedaży lub serwisu lokalnego z wymaganymi dokumentami,
- Użytkownik – właściciel narzędzia będącego w obrocie gospodarczym winien korzystać z lokalnego serwisu naprawczego (lista str. 4)
Rezygnacja z lokalnego serwisu naprawczego i wysyłka narzędzia do serwisu centralnego przenosi koszt przesyłki na użytkownika.
W przypadku braku serwisu lokalnego należy wysłać narzędzie do naprawy do serwisu centralnego korzystając z firm DHL, SCHENKER lub poczty.
2. Urządzenie należy dostarczyć do serwisu czyste, konieczność oczyszczenia narzędzia w serwisie jest usługą odpłatną.
3. Wady usuwane będą w terminie 14 dni (w przypadkach kontrowersyjnych 21 dni) od daty dostarczenia narzędzia do serwisu, po czym urządzenie zostanie odesłane na żądanie do klienta na koszt firmy.

4. W przypadku reklamacji bezzasadnej koszty przesyłki zostaną scedowane na reklamującego.
5. Gwarancja nie przysługuje jeżeli:
- uszkodzenia wynikły na skutek użycia narzędzia niezgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem
- narzędzie było modyfikowane lub naprawiane przez nieautoryzowany serwis Makita
- narzędzie próbowały naprawiać osoby nieuprawnione
- narzędzie było użytkowane w jakikolwiek sposób od momentu gdy wystąpiło w sposób widoczny ewentualne uszkodzenie
- narzędzie współpracowało z nieodpowiednim osprzętem lub było przeciążone (spalony wirnik i stojan)
- w okresie gwarancji wymiana szczotek (odpłatna) nie była dokonana przez autoryzowany serwis  Makita – wiąże się to z przeglądem urządzenia
- w reklamowanym narzędziu brak tabliczki znamionowej z numerem fabrycznym.
6. Gwarancja nie obejmuje wymiany części, które uległy naturalnemu zużyciu na skutek ich skończonej trwałości (np. szczotki węglowe, uchwyty narzędziowe, zębatki napędu łańcucha, paski).

7. Okres gwarancyjny zostaje przedłużony o czas ewentualnych napraw gwarancyjnych.
8. Należy przestrzegać zasad obsługi i bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi i Przepisów Bezpieczeństwa Pracy zawartych w załączniku do karty gwarancyjnej.
9. Jakiekolwiek poprawki w Karcie Gwarancyjnej powodują anulowanie gwarancji.
10. W przypadku reklamacji urządzenie należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu. W przypadku niespełnienia tego warunku gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.UWAGA!

Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia PRZERWIJ PRACĘ i dostarcz narzędzie do serwisu. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utrat gwarancji.

Elektronarzędzia posiadają wymagane świadectwa dopuszczenia do obrotu w Polsce.

DOTYCZY FIRM I ZAKŁADÓW PRACY, WYPOŻYCZALNI NARZĘDZI tj. użytkowników:
- należy przestrzegać PN 88 E 08400/10
- Przekazując narzędzie ‘‘pracownikowi’’ należy przeprowadzić szkolenie w oparciu o instrukcję obsługi. Fakt ten należy mieć udokumentowany (patrz Kodeks Pracy i Przepisy BHP)

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel